Dilek Karal

Dilek Karal

Assistant Professor of Migration and Gender Studies

COVID-19: The Great Equalizer?

COVID-19: The Great Equalizer?

While it is often assumed that COVID-19 affects us all in the same way, it is actually exposing socio-economic inequality that could lead to an unsavory rise of populist and autocratic currents seeking to capitalize on global discontent.

Küresel Ölçekte Zorunlu Göç ve Göç Politikaları

Küresel Ölçekte Zorunlu Göç ve Göç Politikaları

Güncel verilere göre dünya genelinde zorla yerinden edilmiş insan sayısı 70.8 milyona ulaşmasına rağmen bunlar arasından uluslararası resmi mülteci statüsüne sahip olanlar yaklaşık 30 milyon. Sadece bu durum dahi mültecilerin uluslararası konumuna yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu gösterir nitelikte.